Een sprong voorwaarts

Met de introductie van een nieuw type legering ten behoeve van de giettechniek is een sprong voorwaarts gemaakt kijkend naar materiaalstructuur en daaraan gekoppeld de mechanische eigenschappen.
Na een periode waarin wereldwijd is gewerkt en geƫxperimenteerd met legeringen met desoxidanten is het roer nu om.
Gebleken is dat naast de goede eigenschappen van de legeringen met desoxidant ook minder goede eigenschappen de kop opstaken, die moeilijk onder controle te krijgen waren.
Nova Casting experimenteerde 7 jaar geleden al met legeringen met uitsluitend een korrelverfijner teneinde de mechanische eigenschappen te verbeteren.
De mechanische eigenschappen waren verbluffend goed, maar er bleken nog problemen te zitten met betrekking tot het polijsten die niet direct op te lossen waren.
 

Problemen met standaardlegeringen in giettechniek

Een probleem met de standaardlegeringen die ook voor giettechnische doeleinden gebruikt worden schuilt in het feit dat ieder gietstuk een grofkristallijne structuur bezit.
Aangezien de gietstukken meteen het eindproduct vormen kan dus niet vervormd en gerekristalliseerd worden zoals dat met plaat en draad gebeurt (Hierdoor worden uitstekende mechanische eigenschappen verkregen.).
De nadelen van deze grofkristallijne structuur in een gietstuk zijn bijvoorbeeld de beperkte vervormingsgraad, en de mindere polijstbaarheid (minder diepe glans) ten opzichte van een fijnkristallijn materiaal.
Deze grove structuur wordt goed zichtbaar wanneer een gepolijst stuk verbogen wordt. Er ontstaat dan een zgn. sinaasappelhuid op het oppervlak van het gietstuk. Iedere goudsmid kent dit verschijnsel.
In het ergste geval scheurt het materiaal op een korrelgrens tijdens het buigen.
 

De nieuwe generatie legeringen

De nieuwe generatie legeringen met korrelverfijner voldoen uitstekend en bieden een materiaalstructuur die qua fijnheid die van gewalst materiaal behoorlijk benadert. (In de tandtechniek wordt ook met deze techniek gewerkt.)
Dit wordt snel voelbaar in de bewerkbaarheid: zagen, vijlen, boren, frezen, schuren en polijsten.
Een verbogen gepolijst deel vertoont geen sinaasappelhuid meer, maar een fijne waas.
Dat betekent dat de kristalstructuur het nu mogelijk maakt beter te vervormen, dus zetten van zetranden, op maat maken, smeden. Het materiaal is taaier geworden.
Het op hoogglans brengen gaat sneller en gemakkelijker dan met de conventionele legering.
De hoogglans is ook dieper, omdat microporeusiteit minder kans krijgt te ontstaan.
Op dit moment kan de legering worden aangeboden in lichtgeel en warmgeel. De witgoudlegering is nog in voorbereiding.
 

Werkbesparing

Uit reacties van afnemers die al ervaring hebben opgedaan met de nieuwe legering blijkt dat tijdens de bewerking sprake is van tijdwinst terwijl het eindresultaat mooier is.
 

Nova Casting Giettechniek
Postbus 719
6710 BS Ede
Telefoon: 0318-642400
Fax: 0318-642783
Email: info@novacasting.nl

Algemene voorwaarden