Gemodelleerde wasmodellen en vijlwasmodellen moeten veelvuldig omgerekend worden naar een eindgewicht in een edelmetaallegering. Hiervoor is het nodig de soortelijke massa (SM) van de was en van de gewenste legering te weten.

 

De verschillende in de goud-en zilverbranche gebruikte wassoorten hebben een soortelijke massa van ongeveer 1. Dat maakt de berekening gemakkelijk.

De gebruikelijke edelmetaallegeringen hebben binnen een gehalte ook verschillen qua soortelijke massa. Deze is afhankelijk van de samenstelling van de legering (bijv. lichtgeel, geel, warmgeel, lichtrose, donkerrose, rood).

 

Veelal is een benadering van het eindgewicht al voldoende omdat na het gieten ook nog verzuiverd moet worden. We kunnen daarom zonder probleem een gemiddelde soortelijke massa van de verschillende gehaltes nemen om de berekening gemakkelijk te kunnen maken.

 

0.585 kleurlegeringen SM 13,5
0.585 nikkelwitgoud SM 13,5
0.585 palladiumwitgoud SM 15,5
0.750 kleurlegeringen SM 15,5
0.750 nikkelwitgoud SM 15,5
0.750 palladiumwitgoud SM 19
Ag 925 SM 10,5
brons SM 9

 

Rekenvoorbeeld:

Vijlwasmodel weegt 10 gram.
Te gieten legering: 0.585 geelgoud, SM 13,5
Gewicht gietstuk: 10 X 13,5 = 135 gram

Printmodellen :

De SM die wij weergeven drukken we uit in g/cm3, In uw tekenprogramma kijkt u naar het volume, noteer deze in cm3 (mm3/1000)

Dit volume vermenigvuldig je dan weer met de SM van de onderstaande legeringen. (net als het gewicht van het was model)

 

Een andere veelvoorkomende vraag luidt bv:
Er is een zilveren ring 0.925 waarvan een kopie in 0.585 geelgoud gemaakt moet worden.
In dit geval zal een rubber matrijs gemaakt worden om de kopie te maken.
Voor de berekening vooraf moet omgerekend worden van een zilverlegering naar een goudlegering omdat de soortelijke massa van beide legeringen verschilt.

 

Rekenvoorbeeld:

Zilveren ring weegt 10 gram.
SM Ag 925 = 10,5
SM 0.585 geelgoud = 13,5
10: 10,5 = 0,952
0,952 x 13,5 = 12,852

 

De 0.585 geelgouden ring zal dus ongeveer 12,85 gram gaan wegen.

 

In werkelijkheid zal na het maken van een normale matrijs nog een krimp van 3 - 4 % optreden t.o.v. het originele model. Het gietstuk zal dus lichter gaan uitvallen. (Wanneer geen, of minimale krimp gewenst is , kan een speciale matrijs gemaakt worden.)

 

Goudlegeringen
  Gehalte Kleur  ISO 8654 Code Bijzonderheden
  0.585 Lichtgeel --  Lightyellow 2 N 14 - LG  
  0.585 Warmgeel -- Yellow 3 N 14 - 1/1  
  0.585 Lichtrose -- LightRose 4 N 14 - 1/2*  
  0.585 Donkerrose -- DarkRose 5 N 14 - 1/3  
  0.585 Rood -- Red   14 - R  
  0.585 Wit -- White(Nickle)   14 WNP (nikkelhoudend)
  0.590 Wit -- White(Palladium)   590 P40 (palladium)
  0.750 Geel -- Lightyellow 2 N 18 - LG*  
  0.750 Warmgeel -- Yellow 3 N 18 - 1/1  
  0.750 Lichtrose -- LightRose 4 N 18 - 1/2*  
  0.750 Donkerrose -- DarkRose 5 N 18 - 1/3  
  0.750 Rood -- Red   18 - R  
  0.750 Wit -- White(Nickle)   18 WNP (nikkelhoudend)
  0.760 Wit -- White(Palladium)   760 P50 (palladium)
  0.791 Wit - Superwhite(Nickle)   19 WNS (nikkelhoudend)
  0.833 Geel Yellow   20 K1*  
  0.917 Geel -- Yellow   22 K1*  
 
Zilver- en onedele legeringen
  Gehalte Kleur   Bijzonderheden  
  Ag 930        
  Ag 835*        
  Ag 800*        
  NEOPLATA® 930 dz Ag   Geen oxidevlekken na gloeien en solderen
  8 karaat* Geel - wit  8LG 8WNP    
  9 karaat* Geel en wit  9LG 9WNP    
  Fijngietbrons* Rose-bruin   BR10L  
  Aluminium*     ALSI10MG  

 

* Deze legeringen worden niet regelmatig gegoten. Er wordt per gieting een toeslag in rekening gebracht.

 

Mocht uw gewenste legering hier niet tussen staan, neem dan contact met ons op. In veel gevallen is maatwerk mogelijk.

Als u ons een wasmodel toestuurt, houd dan rekening met de volgende zaken:

 • Uw wasmodel mag geen luchtbellen bevatten (deze knappen kapot tijdens het productieproces)
 • Kleine hoekjes en diepe punten in uw wasmodel zijn een risico (het negatief dat wij maken in het gips kan gemakkelijk afbreken) (zie ook printmodellen)

 

Lukt het u niet dit voor elkaar te krijgen, neem dan gerust contact op. Wellicht kunnen wij u van advies voorzien.

 

Verder gelden de algemene richtlijnen bij het gieten:

 • bij lange dunne vormen plaatsen wij meerdere aangiet-kanalen
 • bij dikke vormen moeten wij een dik aangiet-kanaal maken
 • de combinatie van dik en dun in één vorm kan voor porositeit zorgen, omdat het dikke deel langer warm blijft

De komst van het 3D-printen biedt een wereld aan nieuwe mogelijkheden, maar er zijn nog steeds grenzen. Soms liggen die grenzen bij de printer, soms liggen die grenzen bij de giettechniek. Hieronder geven we een aantal richtlijnen om rekening mee te houden bij het ontwerpen van uw 3D-modellen.

 

De geprinte modellen worden in het gietproces eerst omgeven door inbedmassa. Kleine openingen, zoals gravures worden ook gevuld met deze inbedmassa. Het printmodel wordt daarna weggebrand. U kunt zich voorstellen dat te kleine uitstekende stukjes gips makkelijk afbreken! Daarom geven wij minimale afmetingen, zoals aangegeven op de volgende tekeningen. De rechter tekening geeft aan dat het ook geldt voor de ruimte tussen bijvoorbeeld uitstekende/opgelegde letters.

 Website richtlijnen 1

Blauw = printmateriaal

Wit = inbedmassa

 

Ook in diepe punten in uw ontwerp kan de inbedmassa afbreken. Breng hierin afrondingen aan, zoals in de volgende tekening aangegeven.

Website richtlijnen 2

 

Verder gelden de algemene richtlijnen bij het gieten:

 • bij lange dunne vormen plaatsen wij meerdere aangiet-kanalen
 • bij dikke vormen moeten wij een dik aangiet-kanaal maken
 • de combinatie van dik en dun in één vorm kan voor porositeit zorgen, omdat het dikke deel langer warm blijft

Zie FAQ

Privacy Policy

 

Nova Casting BV hecht veel waarde aan de bescherming van uw persoonsgegevens. In deze Privacy policy willen we informatie geven over hoe wij omgaan met persoonsgegevens. Wij doen er alles aan om uw privacy te waarborgen en gaan daarom zorgvuldig om met persoonsgegevens.  Nova Casting BV houdt zich in alle gevallen aan de toepasselijke wet en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming.

 

Dit brengt met zich mee dat wij in ieder geval: (zie artikel 5,6,7 van de AVG)

 • Uw persoonsgegevens verwerken in overeenstemming met het doel waarvoor deze zijn verstrekt, deze doelen en type persoonsgegevens zijn beschreven in dit Privacy policy;
 • Verwerking van uw persoonsgegevens beperkt is tot enkel die gegevens welke minimaal nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt;
 • Vragen om uw uitdrukkelijke toestemming als wij deze nodig hebben voor de verwerking van uw persoonsgegevens;
 • Passende technische en organisatorische maatregelen hebben genomen zodat de beveiliging van uw persoonsgegevens gewaarborgd is;
 • Geen persoonsgegevens doorgeven aan andere partijen, tenzij dit nodig is voor uitvoering van de doeleinden waarvoor ze zijn verstrekt;
 • Op de hoogte zijn van uw rechten omtrent uw persoonsgegevens, u hierop willen wijzen en deze respecteren.
 • Wij zijn verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens. Indien u na het doornemen van ons Privacy policy, of in algemenere zin, vragen heeft hierover of contact met ons wenst op te nemen kan dit altijd.

  

Verwerking van persoonsgegevens van klanten of leveranciers

Persoonsgegevens van klanten(debiteuren) of leveranciers(crediteuren) worden door Nova Casting BV verwerkt ten behoeve van de volgende doelstelling(en):

 • Administratieve doeleinden;
 • Communicatie over de opdracht en/of uitnodigingen en/of updates over onze diensten;
 • Het uitvoering geven aan of het uitgeven van een opdracht.

Grondslag voor deze persoonsgegevens is: De overeengekomen opdracht en/of zakelijke relatie

Voor de bovenstaande doelstelling(en) kan Nova Casting BV de volgende persoonsgegevens van u vragen:

 • Voornaam;
 • Tussenvoegsel;
 • Achternaam;
 • Adres;
 • Postcode/ woonplaats;
 • Banknummer;
 • (Zakelijk) Telefoonnummer;
 • Inlog gegevens cloud-deel website

  

Uw persoonsgegevens worden door Nova Casting BV opgeslagen ten behoeve van bovengenoemde verwerking(en) voor de periode: Gedurende de looptijd van de overeenkomst en/of zakelijke relatie en daarna alleen in de financiële administratie voor maximaal 7 jaar tenzij de wet anders vereist

  

Verwerking van persoonsgegevens van geïnteresseerde

Persoonsgegevens geïnteresseerde worden door Nova Casting BV verwerkt ten behoeve van de volgende doelstelling(en):

 

Grondslag voor deze persoonsgegevens is: Mondelinge toestemming, Afgifte visitekaartje, gemaakte koppeling op LinkedIn, aanmelding op de website, sturen van gerichte mail

Voor de bovenstaande doelstelling(en) kan Nova Casting BV de volgende persoonsgegevens van u vragen:

 • Voornaam, Tussenvoegsel, Achternaam, Adres, Telefoonnummer, E-mailadres.
 • Uw persoonsgegevens worden door Nova Casting BV opgeslagen ten behoeve van bovengenoemde verwerking(en) voor de periode: Gedurende de periode dat men gezien wordt als geïnteresseerde, als er daarna geen opdracht of zakelijke relatie ontstaat maximaal zeven jaar.

  

Verwerking van persoonsgegevens van medewerkers

Persoonsgegevens van medewerkers worden door Nova Casting BV verwerkt ten behoeve van de volgende doelstelling(en):

 

 • Uitvoering geven aan de arbeidsovereenkomst.

Grondslag voor deze persoonsgegevens is: De arbeidsovereenkomst.

Voor de bovenstaande doelstelling(en) kan Nova Casting BV de volgende persoonsgegevens van u vragen:

 • Voornaam;
 • Tussenvoegsel;
 • Achternaam;
 • Telefoonnummer;
 • E-mailadres;
 • Geboortedatum;
 • Salarisgegevens;
 • Kopie ID;
 • BSN-nummer;
 • Bankgegevens.
 • Uw persoonsgegevens worden door Nova Casting BV opgeslagen ten behoeve van bovengenoemde verwerking(en) voor de periode: Gedurende de periode dat men een contract heeft en daarna voor maximaal 7 jaar.

  

Verstrekking aan derden

De gegevens die u aan ons geeft kunnen wij aan derde partijen verstrekken indien dit noodzakelijk is voor uitvoering van de hierboven beschreven doeleinden. Zo maken wij gebruik van een derde partij voor:

 • Het verzorgen van de (financiële) administratie;
 • Het verzorgen van de loon administratie;
 • Het beheer en up to date houden van onze (eigen) cloud–omgeving en mail

Wij geven nooit persoonsgegevens door aan andere partijen waarmee we geen verwerkersovereenkomst hebben afgesloten. Met deze partijen (verwerkers) maken wij hierin uiteraard de nodige afspraken om de beveiliging van uw persoonsgegevens te waarborgen.

Verder zullen wij de door uw verstrekte gegevens niet aan andere partijen verstrekken, tenzij dit wettelijk verplicht en toegestaan is.

 

Een voorbeeld hiervan is dat de politie, of andere legitime overheidsinstelling bv Belastingdienst in het kader van een onderzoek (persoons)gegevens bij ons opvraagt.

In een dergelijk geval dienen wij medewerking te verlenen en zijn dan ook verplicht deze gegevens af te geven. Tevens kunnen wij persoonsgegevens delen met derden indien u ons hier schriftelijk toestemming voor geeft.

Alleen binnen de EU Wij verstrekken geen persoonsgegevens aan partijen welke gevestigd zijn buiten de EU.

 

Bewaartermijn : Nova Casting BV bewaart persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk voor het doel waarvoor deze zijn verstrekt dan wel op grond van de wet is vereist.

 

Beveiliging: Wij hebben passende technische en organisatorische maatregelen genomen om persoonsgegevens van u te beschermen tegen onrechtmatige verwerking, zo hebben we bijvoorbeeld de volgende maatregelen genomen;

 

 • Alle personen die namens Nova Casting BV van uw gegevens kennis kunnen nemen, zijn gehouden aan geheimhouding daarvan.
 • We hanteren een gebruikersnaam en wachtwoordbeleid op al onze systemen;
 • Wij maken back-ups van de persoonsgegevens om deze te kunnen herstellen bij fysieke of technische incidenten;
 • We testen en evalueren regelmatig onze maatregelen;
 • Onze medewerkers zijn geïnformeerd over het belang van de bescherming van persoonsgegevens.

  

Rechten omtrent uw gegevens (artikel 13 lid 2 sub b AVG)

Inzage

U heeft recht op inzage, rectificatie of verwijdering van de persoonsgegeven welke wij van u ontvangen hebben. Tevens kunt u bezwaar maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens (of een deel hiervan) door ons of door één van onze verwerkers.

Overdragen

Ook heeft u het recht om de door u verstrekte gegevens door ons te laten overdragen aan uzelf of in opdracht van u direct aan een andere partij.

 

Wij vragen om u te legitimeren voordat wij gehoor kunnen geven aan voornoemde verzoeken. Mogen wij uw persoonsgegevens verwerken op basis van een door u gegeven toestemming hiertoe, dan heeft u altijd het recht deze toestemming in te trekken.

 

Klachten

Mocht u een klacht hebben over de verwerking van uw persoonsgegevens dan vragen wij u hierover direct contact met ons op te nemen.

Als wij er samen met u niet uit dan vinden wij dit natuurlijk erg vervelend. U heeft altijd het recht een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens, dit is de toezichthoudende autoriteit op het gebied van privacybescherming.

Vragen Als u naar aanleiding van ons Privacy Statement nog vragen of opmerkingen heeft neem dan contact met ons op!

 

 

 

 

Nova Casting Giettechniek
Postbus 719
6710 BS Ede
Telefoon: 0318-642400
Fax: 0318-642783
Email: info@novacasting.nl

Algemene voorwaarden